Spring naar inhoud

Waarom wij vinden dat de tandemborden in elke kleuterklas aanwezig zouden moeten zijn!

Geschreven door: Sanne Peters & Hanneke Geerts
Datum: 14 november 2020

Symmetriefase
In de leeftijd van tweeëneenhalf tot ongeveer zes jaar maken kinderen de symmetriefase door. Tijdens deze fase oefenen de kinderen het samenwerken met beide benen en beide handen. Dit doen ze door het gelijktijdig en in hetzelfde patroon bewegingen te maken met de armen of de benen tegelijk.

Belangrijk voor ontwikkeling
Deze symmetriefase is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. De rechterzijde van ons lijf wordt aangestuurd door onze linkerhersenhelft en de linkerzijde van ons lijf wordt aangestuurd door de rechterhersenhelft. Wanneer beide handen op hetzelfde moment dezelfde beweging maken, gaan deze linker- en rechter hersenhelft samenwerken. Door veelvuldige samenwerking van beide hersenhelften ontstaat er een steeds sterkere verbinding tussen deze helften.

Sterke verbindingen 
Hoe sterker deze verbinding op jonge leeftijd gemaakt wordt, hoe lekkerder een kind in zijn vel zit en hoe makkelijker het tot leren zal komen. Ook op sociaal-emotioneel vlak zijn kinderen stabieler wanneer de samenwerking tussen beide hersenhelften goed tot stand is gekomen.

Samenwerking hersenhelften wordt gestimuleerd door tandemborden
Door het oefenen met de tandemborden worden deze twee hersenhelften flink aan het werk gezet, ze moeten gaan samenwerken! Daarnaast wordt ook de oog-handcoördinatie, de fijne motoriek en de concentratie geoefend.

Wij zijn fan!
Het werken met deze tandemborden in de praktijk blijkt heel effectief en kinderen hebben er plezier in. Vandaar dat we deze tandemborden in onze beweegmethode Breinprikkels ook adviseren aan scholen die eventueel materialen voor hun (onderbouw)klas aan willen schaffen. Wij zijn fan!