Spring naar inhoud

Vier spelsuggesties voor: De verrassende spiegelballen

Geschreven door: Els Rengenhart
Datum: 29 oktober 2018

De Mystery Sensory Balls of de verrassende spiegelballen. Eerder schreef ik al een blog over de Sensory Reflective Balls die er vergelijkbaar uitzien. Het daarin beschreven effect van het spiegelend oppervlak geldt ook voor deze ballen. Deze set bestaat uit zes schijnbaar identieke roestvrij stalen ballen van 10 cm doorsnee. Door de spiegelballen op te pakken, er mee te schudden of ze over de grond te laten rollen of draaien, komen de verschillen aan het licht. De ballen kunnen op veel verschillende manieren worden gebruikt.

Vier spelsuggesties:

1. Oppakken en er mee schudden – luisteren, voelen en bewegen

Door de spiegelballen op te pakken, merk je dat de ballen niet allemaal even zwaar zijn. Door er mee te schudden maken de vier ballen een verschillend geluid. Twee ballen maken geen geluid maar verschillen wel in gewicht. Vooral doordat de ballen verschillende geluiden maken, lokken ze uit om een voor een op te pakken en uit te proberen welk geluid ze maken.
De ‘geluid’ ballen kunnen door er mee te schudden als muziekinstrument gebruikt worden. Bijvoorbeeld bij het zingen van kinderliedjes. Met de vier ballen en een groepje kinderen vorm je zo al gauw een heel orkest.

2. Over de grond rollen – luisteren, kijken en bewegen

Door de spiegelballen op de grond te laten vallen of over de grond te laten rollen, maken ze alle zes een ander geluid. Ze rollen ook op een verschillende manier over de grond. Daarbij is de ondergrond van invloed op zowel de klank van de ballen als op de manier waarop de ballen rollen. Op een kleed of vaste vloerbedekking klinken de ballen anders – mooier vind ik – dan op een hardere ondergrond. Daarentegen rollen de ballen verder op een hardere ondergrond waardoor de verschillende bewegingseffecten duidelijker worden. Sommige ballen rollen bijna helemaal niet, of maar een klein stukje. Andere veranderen van richting of komen weer naar je toerollen. Ook als de ballen tegen elkaar aanrollen, geeft dat steeds weer een ander geluid. Het verschil in klank en beweging van de ballen, lokt uit om ze op te pakken en op verschillende manieren over de grond te laten rollen.

 

3. Luisteren en volgen met een groepje kinderen

Ook met een groepje kinderen kun je er verschillende spelletjes mee doen. Bijvoorbeeld: de ballen liggen op de grond min of meer bij elkaar. De kinderen zitten of staan er in een kring omheen. Een kind pakt een bal, schudt er mee om het geluid te laten horen en rolt dan de bal vanuit zijn plaats in de kring naar de andere ballen. Een van de andere kinderen moet dan de bal pakken waarmee gerold is. Door met de bal te schudden, kunnen de andere kinderen dan beoordelen of de goede bal gepakt is. Een leuk spel om de aandacht te richten en de bal met de ogen te volgen.

4. Over de grond tollen – bewegen, kijken en luisteren

Een grappig effect ontstaat door de ballen met een draaibewegingen te laten ronddraaien of rondtollen. Dit gaat het beste op een harde ondergrond. Door de ballen bij elkaar te laten ronddraaien, zie je dat ze op verschillende manier bewegen en ook dat sommige ballen elkaar afstoten of juist aantrekken. Ook oneffenheden in de vloer zoals de voegen van de badkamertegels beïnvloeden de draaibewegingen. Sommige spiegelballen blijven daardoor extra lang bewegen.

 

De Mystery Sensory Balls zijn geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 2 jaar. Het verrassingseffect zal ze uitdagen tot onderzoeken en uitproberen. Ook voor kinderopvang, peuterspeelzalen en dergelijke geschikt om in groepsverband ‘muziek’ mee te maken of andere spellejes mee te doen. De ballen zijn niet geschikt om mee te gooien of te voetballen.

Ze zijn verkrijgbaar in de webshop