Spring naar inhoud

Voelslang voor contact, ontspanning en observatie

Geschreven door: Corina de Boer-Vreeke
Datum: 11 november 2017

Voelslang voor contact

Kostbaar contact
Een lieve collega van me is vrijwilliger op een afdeling waar demente bejaarden wonen. Ze probeert met handmassages en aanraak- en voelspelletjes contact met de mensen te krijgen.

Handcontact
Bij een aantal mensen slaat dat direct aan. Via het handcontact, de zachte, respectvolle aanraking, de zorgzaamheid, de directe aandacht krijgt ze contact. Gebogen hoofden worden opgericht. Er wordt oogcontact gezocht. Verbaasde blikken. Voorzichtige glimlachjes. Het is prachtig om te zien, aldus mijn collega.

Eigen ervaring
Zelf weet ik nog wat het met mijn oma deed. 92 jaar was ze en vaak ver weg van de wereld om zich heen. Wat was het fijn om haar hand te kunnen pakken. Zacht te strelen en kneden en ondertussen de liedjes te zingen die ze nog kende van vroeger. De lichtjes in haar ogen, de mooie, ontspannen glimlach…. Deze momenten staan in mijn geheugen gegrift als kostbare herinneringen.

 

 

 

 

 

 

 

Als het te veel is
Soms is direct aanraking echter te veel. Handen worden teruggetrokken, hoofden worden afgewend. Huidcontact komt te dichtbij. Is spannend. Mensen zijn het niet meer gewend.

Observeren, geduld hebben en proberen met de voelslang
Als directe aanraking (nog) niet mogelijk is, kan een voelslag uitkomst bieden. Met dit voelmateriaal met verschillende structuren of een knikker erin kun je stap voor stap toewerken naar het maken van huidcontact. Hieronder enkele suggesties.

Contact opbouwen
Je kunt de voelslang aan de mensen geven of op schoot of het blad van hun rolstoel leggen. Ga dan naast of tegenover hen zitten en kijk. Kijk wat ze met de slang gaan doen. Is er belangstelling voor de slang of blijft de slang op schoot/blad liggen? Gaan ze voelen? Laten ze de slang door hun handen gaan om de verschillende stoffen te voelen of de knikker te verplaatsen? Wordt er oogcontact gemaakt? Observeer, heb geduld en probeer!

Voordoen
Blijft de slang liggen? Pak hem zelf weer op. Voel eraan. Laat hem door je handen gaan. Vertel wat je doet en laat het zien. Leg de slang dan weer terug waar hij lag en kijk….

Observeren
Wordt de slag opgepakt? Wat wordt ermee gedaan? Beschrijf wat je ziet aan je cliënt. Vraag of ze wat voelen en zo ja, wat dan. Vertel, als dat nodig is, wat ze met de slang kunnen doen. Wat ze kunnen voelen. Zijn er openingen kijk dan of je samen aan de slang kunt voelen of de handen van je cliënt kunt begeleiden in het voelen. Is er interactie mogelijk?

Ontwikkeling van de tastzin
Stap voor stap kun je zo werken aan contact maken. Aan de ontwikkeling van de tastzin, die zo belangrijk is in dit proces. Wat voel je? Wat doet dat met je? Hoe reageer je op aanraking? Er zijn zoveel vragen die beantwoord kunnen worden als je tijd neemt om te werken aan het maken van contact. Rechtstreeks huidcontact of bijv. met een van de voelslangen.

Ontspanning
De slangen zijn uitermate getest door de mensen op de afdeling waar mijn collega werkt. Werden ze niet gebruikt om contact te maken dan waren ze wel middel tot ontspanning. Sommige mensen dromen ermee weg. Ze frummelen aan de slangen terwijl ze half aan het slapen/afsluiten zijn. Dat heeft een ontspannend effect.
Zelf ben ik ervan overtuigd dat dit voelmateriaal nog meer heilzame functies heeft, die ik en mijn collega’s nog niet hebben ontdekt. Graag hoor ik dan ook jouw ervaringen met deze voelslangen, zodat we van elkaar kunnen leren 😊.

 

 

 

2 verschillende voelslangen als set te bestellen in de webshop