Currently browsing author

Alice van Ulsen

Alice van Ulsen

Fysiotherapeut sinds 1979.
Geregistreerd kinderfysiotherapeut sinds 1994.
Gespecialiseerd in kinderbekkenfysiotherapie sinds 2008.
Cursusleidster en docente bij het NPI [Nederlands Paramedisch Instituut].

Tijdens mijn werk als kinderfysiotherapeute, kwam ik ook in aanraking met kinderen met plas- en poepproblematiek.
Ouders vertelden over de achtergronden en gevolgen hiervan, bijvoorbeeld kinderen die gepest worden op school, omdat ze de plas of ontlasting niet kunnen ophouden, of kinderen die uit schaamte thuis vieze broeken verstoppen, of niet uit logeren durven gaan vanwege het bedplassen. Ook vermoeidheid als gevolg van een blaasontsteking of het hebben van buikpijn en niet willen eten door obstipatie, werd regelmatig genoemd.
Dit heeft mij er toe aangezet een opleiding te volgen tot kinderbekken-fysiotherapeut, om juist deze kinderen te kunnen helpen.

Voor de behandeling neem ik ruim de tijd, waarbij ik altijd de ouders betrek.
Hierbij maak ik gebruik van veel visuele materialen om het kind uit te leggen wat de problematiek is, hoe deze is ontstaan en hoe de behandeling zal (moeten) worden uitgevoerd.

De kinderbekken-therapie wordt volledig vergoed voor kinderen tot 18 jaar vanuit de basisverzekering

Alice van Ulsen is direct betrokken bij de opzet van het BOKI onderzoek

http://www.kinderfysiotherapievanulsen.nl/
www.pelvicum.com

    Meer over mij:
  • facebook

Lavaloper op de wc

Kinderen die eigenlijk zindelijk zijn, vinden het tijdens hun spel niet prettig als ze naar de wc moeten. Zij gaan dan ook …